Hướng dẫn cài đặt Flutter SDK

by admin
0 comment
Flutter là một công cụ mã nguồn mở do Google phát triển giúp xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng có thể triển khai trên Android và iOS trên cùng một mã nguồn.

Bước 1: Tải Flutter SDK

Trên Windows

– File SDK: flutter_windows_v1.12.13+hotfix.5-stable.zip

– Yêu cầu hệ thống:

 • Hệ điều hành: Windows 7 SP1 trở lên (64-bit)
 • Dung lượng: 400 MB (không bao gồm IDE/tools).
 • Tiện ích: Flutter phụ thuộc vào tiện ích trên máy của bạn.

 

Trên Linux

– File SDK:   flutter_linux_v1.12.13+hotfix.5-stable.tar.xz

– Yêu cầu hệ thống:

 • Hệ điều hành: Linux (64-bit)
 • Dung lượng: 600 MB (không bao gồm IDE/tools).
 • Tiện ích: Flutter phụ thuộc vào tiện ích trên máy của bạn.
  • bash
  • curl
  • git 2.x
  • mkdir
  • rm
  • unzip
  • which
  • xz-utils

 

Trên MacOS

– File SDK:    flutter_macos_v1.12.13+hotfix.5-stable.zip

– Yêu cầu hệ thống:

 • Hệ điều hành: Linux (64-bit)
 • Dung lượng: 600 MB (không bao gồm IDE/tools).
 • Tiện ích: Flutter phụ thuộc vào tiện ích trên máy của bạn.
  • bash
  • curl
  • git 2.x
  • mkdir
  • rm
  • unzip
  • which

Hoặc có thể tải các phiên bản cũ hơn tại đây : SDK archives

 

Bước 2: Giải nén

Trên Windows

– Giải nén file vừa tải về chứa folder “flutter” vào nơi mong muốn. Ví du: “C:\flutter”, không nên giải nén vào “C:\Program Files” vì nó sẽ yêu cầu cấp quyền.

– Bạn đã có thể chạy Flutter Command.

– Update path: để có thể chạy flutter command ở bất kì đâu bạn cần thêm flutter vào “PATH” biến môi trường.

– Từ Search bar điền “env” và chọn Edit environment variables for your account.

– Click vào Environment Variables.

– Chọn Path trong mục System variables. Sau đó chọn Edit. Tiếp tục thêm đường dẫn vào thư mục bin trong thư mục flutter vừa giải nén. VD: “F:\\FlutterSDK\bin. Cuối cùng OK 2 lần.

– Cuối cùng mở command và điền “flutter doctor”.

– Kết quả:

 

Trên Linux

– Giải nén file vừa tải. Ví dụ

$ cd ~/development
$ tar xf ~/Downloads/flutter_linux_v1.12.13+hotfix.5-stable.tar.xz
renolation

– Thêm flutter vào path

 export PATH="$PATH:`pwd`/flutter/bin"

 

 

Trên MacOS

– Giải nén file vừa tải. Ví dụ

$ cd ~/development
$ unzip ~/Downloads/flutter_macos_v1.12.13+hotfix.5-stable.zip

– Thêm flutter vào path

 export PATH="$PATH:`pwd`/flutter/bin"

 

 

Bạn đã cài đặt thành công Flutter SDK trên máy tính của bạn. Tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn cài flutter trên VS Code và Android Studio.

Leave a Comment